Rejestr placówek pomocowych

Podmioty realizujące zadania w związku z przeciwdziałaniem przemocy domowej w powiecie zambrowskim

Podmioty realizujące zadania w związku z przeciwdziałaniem przemocy domowej w powiecie zambrowskim

       
       
       

 

Podmiot

Dane teleadresowe

Zakres oddziaływań

1

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

18-300 Zambrów

Al. Wojska Polskiego 4a

tel. 47 718 52 11

 112

www.zambrow.policja.gov.pl

   kkp@zambrow.bk.policja.gov.pl

1. Podejmowanie interwencji domowych

2. Procedura „Niebieskiej Karty”

 

2

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach

18-312 Rutki - Kossaki,
ul. 11 Listopada 5,
tel. 86 4741021

www.zambrow.policja.gov.pl

kkp@zambrow.bk.policja.gov.pl

1. Podejmowanie interwencji domowych

2. Procedura „Niebieskiej Karty”

3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
tel: +48 862 710 669
Godziny pracy:
7:00-15:00

www.pcprzambrow.pl

Programy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy,

Program działań profilaktycznych podnoszący prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

Punkt Poradniczo-Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy.

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

18-300 Zambrów

ul. Fabryczna 3

tel. 86 271 32 51

fax. 0862712482

mops.zambrow@vp.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest m.in.
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

 

5

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zambrowie

18-300 Zambrów

ul. Obwodowa 2
tel. 0862712178
fax. 0862760174
strona internetowa: www.ppp.zambrow.org

E-mail: ppp@zambrow.org

Pracownicy PPP udzielają poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych. Godziny konsultacji są indywidualne do każdego przypadku.

6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

18-300 Zambrów

ul. Fabryczna 3

tel. 86 271 46 16

fax. +48 862 712 069


 

gops@ugzambrow.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie, którego zadaniem jest m.in.

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

  7

Ośrodek Wsparcia Rodziny „Caritas”

18-300 Zambrów

Al. Wojska Polskiego 49

tel. 602 386 660

Poradnia uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

Poradnictwo prawne,

Pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym

8

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

18-315 Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11

tel. 86 270 30 39

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest m.in.

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

9

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach

18-312 Rutki

ul. 11 Listopada 7

tel. 86 276 31 79

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest m.in.

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie następnie podejmowanie działań w środowisku

zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie

18-305 Szumowo

ul. 1-go Maja 50

tel. 86 476 80 11 w. 11

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest m.in.

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

11

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach – Filia w Zambrowie (Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ostoja”)

18-300 Zambrów

ul. Fabryczna 3

tel. 86 271 00 72

Organizacja pozarządowa  świadcząca usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomoc prawna.

Pomoc psychologiczna

śr. godz. 13.00-16.00

pon. godz. 8.30-12.30

12

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach – Filia w Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11

tel. 796 754 024

pryzmat@pryzmat.org.pl

tel./fax 87 565 02 58

Organizacja pozarządowa  świadcząca usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Porady prawne

wt. godz. 9.00-13.00


 

13


 

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach – Filia w Rutki Kossaki

18-312 Rutki Kossaki

 ul. 11 Listopada 7

tel. 796 754 024

pryzmat@pryzmat.org.pl

tel./fax 87 565 02 58

 

Organizacja pozarządowa  świadcząca usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Porady prawne

czw., pt. godz. 9.00-13.00

14

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach – Filia w Szumowie

18-305 Szumowo

ul. I Maja 50

tel. 796 754 024

pryzmat@pryzmat.org.pl

tel./fax 87 565 02 58

Organizacja pozarządowa  świadcząca usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Porady prawne

pon., śr. godz. 9.00-13.00

15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
tel: +48 86 271 06 69
Godziny pracy:
7:00-15:00

www.pcprzambrow.pl

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. Porady, konsultacje.

Psycholog w I i III środę m-ca godz. 10.00-12.00;

Pracownik socjalny pon. – pt. godz. 7.00-15.00

16

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
tel: +48 86 271 22 10 wew. 43
 

Pracownik socjalny pon. – pt. godz. 7.00-15.00

17

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie

18-300 Zambrów
Aleja Wojska Polskiego 56
tel. 86 271 20 21

 

Powrót na górę strony