Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE W TEORII I PRAKTYCE

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci jest priorytetem zambrowskich policjantów. Dzisiaj przedstawiciele zambrowskiej Policji spotkały się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej numer 5 w Zambrowie. Zajęcia teoretyczno-praktyczne dotyczące prawidłowych zachowań na drodze.

Zambrowscy policjanci wraz z profilaktyk Wydziału Prewencji odwiedzili pierwszaków ze Szkoły Podstawowej numer 5 w Zambrowie. W trakcie spotkań przypomniali najmłodszym o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Omówili także jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są najmłodsi pokonujący codzienną drogę do szkoły. Uczniowie dowiedzieli się również, dlaczego powinni nosić elementy odblaskowe i w jakich miejscach najlepiej je umieścić. Szczególną uwagę policjanci zwrócili na znaki drogowe, które najczęściej widzimy w pobliżu przejść dla pieszych. Ważnym elementem spotkania była możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Pod okiem policjantów uczniowie przechodzili przez przejście dla pieszych.

Mamy nadzieję, że przekazana przez mundurowych wiedza będzie miała zastosowanie w praktyce!

  • Policjant podczas nauki przechodzenia przez pasy z dziećmi.
  • Policjant podczas nauki przechodzenia przez pasy z dziećmi.
  • Policjant podczas nauki przechodzenia przez pasy z dziećmi.
  • Policjant podczas nauki przechodzenia przez pasy z dziećmi.
  • Policjant podczas lekcji o bezpieczeństwie z uczniami.
  • Policjant podczas nauki przechodzenia przez pasy z dziećmi.
Powrót na górę strony