PIĘKNIEJSZA STRONA ZAMBROWSKIEJ POLICJI

Data publikacji 08.03.2023

Kobiety w mundurach na ulicach Zambrowa i powiatu są już codziennością. W zambrowskiej jednostce służy 17 funkcjonariuszek. Policjantki sprawdzają się na różnych szczeblach, ścigają piratów drogowych, niebezpiecznych przestępców, konwojują zatrzymanych, patrolują ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, wspierają ofiary przemocy i pracują z młodzieżą. W szeregach zambrowskiej Policji pracuje również 15 pracownic, bez których funkcjonowanie instytucji nie byłoby możliwe.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie służbę pełni 17 policjantek, które na co dzień wykonują zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i profilaktyki społecznej, zajmują się ściganiem i zwalczaniem przestępstw, a także prowadzą sprawy o wykroczenia. Kobiety udowadniają, że praca w Policji to nie tylko służba mundurowa i zatrzymywanie przestępców. Na co dzień pokazują, że można łączyć pracę policjantki z życiem rodzinnym, chociaż nie jest to łatwe. Służba w Policji wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. Dzięki zaangażowaniu odnajdują się w codziennej służbie. Mówi się, że kobieta łagodzi obyczaje, uśmiech i dobre słowo często pomagają podczas podejmowanych interwencji. Jednak Panie muszą być tak samo stanowcze jak ich partnerzy w służbie. Pracę zambrowskich funkcjonariuszy wspomaga 15 kobiet na stanowiskach cywilnych. Dbają one o właściwy obieg dokumentacji, wyposażenie jednostki oraz funkcjonariuszy, zajmują się sprawami administracyjnymi, finansowymi, kadrowymi czy inwestycyjnymi. Odpowiadają także za pomyślną współpracę z samorządami lokalnymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najcieplejsze życzenia dalszego rozwoju zawodowego i możliwości realizowania swoich pasji, także tych poza Policją.

Jesteś kobietą i zastanawiasz się czy służba w Policji to dobry wybór? Odpowiadamy, że płeć nie jest determinantem tej decyzji. Na pewno musi to być świadomy wybór poparty indywidualnymi predyspozycjami i umiejętnościami pracy w zespole. Służba w Policji wiąże się z wieloma  wyrzeczeniami, ale często też satysfakcją z udzielonej komuś pomocy porównywalną z nielicznymi innymi zawodami.

Powrót na górę strony