Przejechał na czerwonym, jego konto zasiliło 15 punktów

Data publikacji 22.09.2022

Policjanci z zambrowskiej drogówki zatrzymali do kontroli hyundaia, którego kierowca nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. 24-latek za został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów karnych.

Policjanci z zambrowskiej drogówki zatrzymali do kontroli hyundaia. Kierowca zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała, jak 24-latek nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i przejechał na czerwonym, omijając czekający przed nim samochód. Nieodpowiedzialny kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów.

Z dniem 17 września w życie weszło nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia,t.j.:

- Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

- Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

- Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

- Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

- Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

- Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,

- Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

- Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

- Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

- Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o więcej niż 70 km/h,

- Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania",

- Naruszenie zakazu: objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały, wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

- Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,

- Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

- Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 10 osób lub więcej.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 1.56 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony