Bezpieczeństwo pieszych pod okiem policjantów

Data publikacji 30.03.2022

Wczoraj zambrowscy policjanci szczególną uwagę zwracali na bezpieczeństwo pieszych. Szczególną uwagą objęli przede wszystkim rejony przejść dla pieszych oraz sprawdzali czy piesi korzystają z elementów odblaskowych.

Wczoraj policjanci z zambrowskiej drogówki większym niż zwykle nadzorem objęli odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko wypadku jest największe. Mundurowi reagowali na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych, nie przymykali także oka na zachowania niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zwracali między innymi uwagę na przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle, posiadanie elementów odblaskowych, czy też rozmawiających przez telefon podczas przechodzenia przez jezdnię.

Mundurowi stwierdzili 49 naruszeń przepisów. Najwięcej wykroczeń, bo aż 40 zostało popełnionych przez kierujących pojazdami. Piesi naruszyli przepisy ruchu drogowego 9 razy, z czego ich najczęstszym przewinieniem było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Przypominamy! Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pamiętajmy, że widoczność pieszych jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nosić odblaski w każdej sytuacji ograniczonej widoczności, nie tylko po zmierzchu w obszarze niezabudowanym. Chodzi bowiem o życie i zdrowie każdego uczestnika ruchu drogowego.

 

  • Policjant podczas badania stanu trzeźwości kierowcy.
  • Policjant stojący tyłem podczas pomiaru prędkości, w tle jezdnia.
  • Policjanci stojący przed samochodem podczas jego kontroli.
  • Policjanci stojący przed przejściem dla pieszych.
  • Policjant podczas pomiaru prędkości, a obok stojący drugi policjant.
  • Policjanci stojąc tyłem, a w tle jezdnia.
  • Policjanci stojący przed przejściem dla pieszych.
  • Policjanci stojący przed przejściem dla pieszych.
  • Policjanci idący przez przejście dla pieszych.
Powrót na górę strony