DEBATA SPOŁECZNA W POWIECIE ZAMBROWSKIM

Data publikacji 12.12.2018

W miniony wtorek, w Miejskim Domu Kultury w Zambrowie odbyła się debata społeczna. Było to przedsięwzięcie zorganizowane przez zambrowskich policjantów pod hasłem ,,Razem dbamy o bezpieczeństwo” w ramach cyklu debat pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie z mieszkańcami powiatu było doskonałą okazją do zaprezentowania aplikacji: ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", ,,Moja Komenda” oraz ,,Senior Alert", którą omówił przedstawiciel Grupy Ratowniczej ,,Nadzieja”.

We wtorkowe popołudnie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem: ,,Razem dbamy o bezpieczeństwo” w ramach cyklu debat pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz członkowie organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Przedstawiciele zambrowskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu zambrowskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Przedstawiono również specyfikę pracy policjantów oraz zasady rekrutacji kandydatów. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu zambrowskiego. Główna problematyka poruszona przez mieszkańców miasta dotyczyła między innymi: zaśmiecania, spożywania alkoholu, przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami mechanicznymi, bezpieczeństwo ,,Niechronionych uczestników ruchu drogowego”- poruszanie się osób pieszych i jednośladów, a także poruszono problematykę zanieczyszczenia odchodami przez psy, co jest traktowane jako zaśmiecania miejsc ogólnodostępnych, za które może być nałożona kara grzywny z art.145KW do 500 zł., jak również nie ostrożne trzymanie zwierzęcia, które podlega karze grzywny do 250 zł. z art. 77 KW.

Na temat mobilnej aplikacji „Senior Alert” wypowiedział się przedstawiciel Grupy Ratowniczej ,,Nadzieja”. ,,Senior Alert” to aplikacja na telefon, która rozsyła informacje o zaginionych seniorach. ,,W systemie umieszczane są informacje o zaginionych seniorach, które Grupa Nadzieja otrzymuje od komendy Policji, która jest odpowiedzialna za prowadzenie poszukiwań. Uruchomienie systemu następuje zatem na wniosek Policji. Stowarzyszenie Nadzieja wprowadza te dane do systemu, a następnie informuje wszystkie podmioty i osoby prywatne, które zgłosiły swoją chęć pomocy, o zaginięciu. Informację można uzyskać w formie komunikatu w specjalnej aplikacji lub na pocztę mailową. Aplikacja Senior Alert jest do pobrania w Sklepie Google Play! "  - źródło: Grupa Ratownicza Nadzieja

 

 

Powrót na górę strony