Wydział Prewencji - KPP Zambrów

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ZAMBROWIE

 Telefon sekretariat: 86 474 19 42

wprew.kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

  kom. Przemysław Chojnicki


 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
  asp. Konrad Wądołowski