Dane Teleadresowe - Kontakt - KPP Zambrów

Dane Teleadresowe

Data publikacji 13.09.2013

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie   

 


18-300 Zambrów
ul. Aleja Wojska Polskiego 4a 

fax: +48 86 474 19 15

Sekretariat główny:

tel. +48 86 474 19 11
fax: +48 86 474 19 10

kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl

Skontaktuj się z nami poprzez ePUAP

 Wydział Kryminalny  
tel. +48 86 474 19 20,
fax: +48 86 474 19 53
 
 Wydział Prewencji
tel. +48 86 474 19 42,

wprew.kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl
 
 Wydział Ruchu Drogowego
 tel. +48 86 474 19 38,

wrd.kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl
 
Zespół dw. z
Przestępczością Gospodarczą

 tel. +48 86 474 19 66,
 
Zespół Prezydialny,
Kadr i Szkolenia
 
tel. +48 86 474 19 18,
 
Zespół ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
 
tel. +48 86 474 19 55,
 
Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo - informacyjnych  
tel. +48 86 474 19 75,
 
Zespół Administracyjno - Gospodarczy   
tel. +48 86 474 19 40,
zag.kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl
 
 Zespół Dyżurnych
nr alarmowy - 112

dyzurny.kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl
 

 Telefon Zaufania
 
 +48 86 474 19 99