Kierownictwo - KPP Zambrów

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZAMBROWIE

 
inspektor Artur Żebrowski

 

 

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZAMBROWIE

                                                                                 
 

 komisarz Mariusz Głębocki