Debata społeczna z seniorami - 2019 - KPP Zambrów

Debata społeczna z seniorami

Data publikacji 16.12.2019

15 grudnia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Cieciorkach funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przeprowadzili debatę społeczną pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie z mieszkańcami gminy Zambrów poświęcone było problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych.

15 grudnia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Cieciorkach, zambrowscy policjanci przeprowadzili debatę społeczna pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - zagrożenia osób starszych. Debata dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Głównym celem tej inicjatywy było zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z oszustwami m.in. metodą na ,,wnuczka’”czy ,,Policjanta”. Mundurowi poinformowali jak zachować się w takiej sytuacji i jakie kroki należy podjąć aby nie dać się oszukać.

Następnie omówiono problematykę przemocy domowej oraz założenia kampanii pn. ,,Pomóż się odnaleźć”. Przedstawiciele zambrowskiej komendy przybliżyli słuchaczom problematykę zaginięć, o czym należy pamiętać wychodząc z domu, jak się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać pomocy.

Kolejnym celem spotkania było zaprezentowanie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”, dzięki której łatwo i sprawnie można wyszukać i połączyć się z właściwym dzielnicowym. Policjanci podali przykłady zweryfikowanych zgłoszeń naniesionych poprzez powyższą aplikację, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także do zmniejszenia lub do całkowitego wyeliminowania niepożądanych zachowań.

Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak i samorządom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów społecznych.