„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” – ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ 15 GRUDNIA 2019 ROKU

Data publikacji 12.12.2019

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane w 2019 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. 15 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki odbędzie się debata poświęcona bezpieczeństwu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

15 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, organizują debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Debata ma na celu określenie, w jaki sposób Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

PRZYJDŹ - ZAPYTAJ - WYRAŹ SWOJE ZDANIE