Wspólnie przeciwko przemocy w rodzinie - 2019 - KPP Zambrów

Wspólnie przeciwko przemocy w rodzinie

Data publikacji 30.09.2019

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie spotkali się z mieszkańcami gminy Zambrów w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”. Policjanci rozmawiali o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych, schorowanych oraz nieporadnych życiowo.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, a także projektu „Senior Alert”, spotkali się z mieszkańcami gminy Zambrów. Przedsięwzięcie zorganizowano w Zbrzeźnicy przy współpracy wójta powyższej gminy oraz strażaków z OSP w Zbrzeźnicy. Podczas prelekcji omówiono zjawisko przemocy domowej wobec seniorów, ale także problematyka zaginięć i przestępstw popełnianych metodą na tak zwanego "wnuczka". W trakcie spotkania m.in. przedstawiono założenia i cele programu, wskazano instytucje pomocowe uprawnione do wszczęcia procedury, a także przedstawiono metody skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie oraz na oszustwa. W związku ze spadkiem temperatury przypomniano słuchaczom o reagowaniu w przypadku posiadania wiedzy o osobach narażonych na wychłodzenie, potrzebę zorganizowania opału do budynków mieszkalnych oraz o osobach bezdomnych. Spotkanie zakończyło się dyskusją, w trakcie której rozmówcy wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jak i gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Dzielnicowi zaprezentowali i wyjaśnili na czym polega aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Przypomniano również numer alarmowy 112.

Wszystkim uczestnikom spotkania przekazano elementy odblaskowe i przypomniano o konieczności ich używania, podkreślając względy bezpieczeństwa wśród Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego.