BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z ZAMBROWSKĄ POLICJĄ - 2019 - KPP Zambrów

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z ZAMBROWSKĄ POLICJĄ

Data publikacji 13.09.2019

Zambrowscy policjanci kontynuują działania prewencyjne pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Mundurowi odwiedzają najmłodszych uczniów w szkołach podstawowych na terenie całego powiatu i omawiają najważniejsze kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczne zachowania w szkole i w domu.

Wraz z początkiem roku szkolnego funkcjonariusze zambrowskiej Policji realizacją działania w ramach programu "Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach akcji mundurowi spotykają się z uczniami szkół podstawowych na terenie całego powiatu. Podczas spotkań z uczniami prowadzący omawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzą jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonując codzienną drogę do szkoły i domu. Policjanci przypominają również dzieciom numer alarmowy 112 omawiając jak należy postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia oraz jakie informacje o zdarzeniu są niezbędne do przekazania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

  • Umundurowany Policjant i pracownik Policji podczas prelekcji w klasie przedstawiają prezentacje multimedialna i objaśniają siedzącym uczniom zasady bezpieczeństwa.
  • Przed budynkiem szkoły, Policjantka omawia zasady bezpieczeństwa zgromadzonym uczniom.
  • Uczniowie i nauczyciele podczas przemarszu przez jezdnię. Przejcie dla pieszych zabezpiecza patrol Wydziału Ruchu Drogowego.