Bezpieczny senior na drodze - 2019 - KPP Zambrów

Bezpieczny senior na drodze

Data publikacji 23.07.2019

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zambrowie uczestniczyli dziś w wykładach dla seniorów w Miejskim Ośrodku Kultury. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym ,,Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja ma charakter informacyjno - edukacyjny i zmierza do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych.

Dziś, w Miejskim Ośrodku Kultury policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zambrowie uczestniczyli w wykładach dla seniorów pn. ,,Senior na drodze - Pamiętaj o bezpieczeństwie". Spotkania mają na celu zwiększenie świadomości osób starszych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia. Przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przypomniał słuchaczom, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych osób będących na drodze.

Z kolei o prawidłowych postawach i zachowaniach wśród uczestników ruchu drogowego rozmawiali z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku w Zambrowie policjanci z zambrowskiej komendy. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kilkakrotnie podkreślił, że uczestnikiem ruchu drogowego jest zarówno pieszy, rowerzysta, jak i kierowca.

Dzisiejsze spotkanie było również doskonałą okazją do przypomnienia zebranym o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym.

  • Slajd z napisem ,,Senior na drodze - Pamiętaj o bezpieczeństwie". Logo - Orzeł Polski i napis Ministerstwo Infrastruktury oraz logo i napis Krajowa Rada Bezpieczeństwa Drogowego
  • Przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego przedstawia cele i założenia spotkania. Na widowni siedzą zgromadzeni uczestnicy.
  • Na sali kinowej siedzą seniorzy. Naczelnik Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Zambrowie omawia przyczyny i skutki wypadków drogowych na terenie powiatu zambrowskiego.