,,Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą” - 2019 - KPP Zambrów

,,Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”

Data publikacji 12.07.2019

Podczas wakacji, zambrowscy policjanci czuwają również nad bezpieczeństwem osób spędzających czas wolny nad wodą . Cyklicznie sprawdzają rejony zbiorników wodnych oraz tereny do nich przyległe.

Podczas wakacji, zambrowscy policjanci prowadzą cykliczne sprawdzenia zbiorników wodnych oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe. Działania prewencyjne pn. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz zagrożeń z tym związanych.

Policjanci apelują o rozsądek i przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

- pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu,

- dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych, w miejscu dla nich wyznaczonym,

- powinniśmy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik,

- bezwzględnie stosuj się do poleceń służb ratowniczych, nadzoru kąpielisk oraz znaków ostrzegawczych i regulaminów.

Pamiętajmy! Wielu tragedii można uniknąć, zachowując zdrowy rozsądek i zapewniając odpowiednią opiekę najmłodszym.