Debata społeczna w Bursie Szkolnej w Zambrowie - 2019 - KPP Zambrów

Debata społeczna w Bursie Szkolnej w Zambrowie

Data publikacji 14.06.2019

W miniony wtorek, w Bursie Szkolnej w Zambrowie odbyła się debata społeczna. Było to przedsięwzięcie zorganizowane przez zambrowskich policjantów w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. ,,Mam wybór … wybieram rozsądek”.

W miniony wtorek, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. ,,Mam wybór … wybieram rozsądek” zorganizowali debatę społeczną, która poświęcona była problematyce uzależnień. Spotkanie rozpoczęła Komendant Powiatowa Policji w Zambrowie insp. Anna Bajeńska, która powitała zaproszonych gości oraz licznie zgromadzoną młodzież i ich opiekunów. Przedstawiciel zambrowskiej komendy zaprezentował założenia realizowanych działań w ramach kampanii MSW i A o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego związane z zażywaniem środków psychoaktywnych. Uświadomiono młodych ludzi aby w przypadku podejrzenia, że mają do czynienia z osobą, która może być pod wpływem środków psychotropowych natychmiast powiadamiali służby ratunkowe. Przypomniano, że dopalacze to substancje chemiczne, które są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale i życia ludzkiego. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. Następnie głos zabrała psycholog Pani Iwona Dąbrowska z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zambrowie, która omówiła mechanizmy prowadzące do uzależnienia, przyczyny sięgania po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne. Prelegentka dużą uwagę skupiła na szkodliwość palenia E-papierosów i ich wpływ na organizm ludzki. Uświadomiła słuchaczy, jakie czynniki mogą uchronić nas przed uzależnieniem i podkreśliła, że nic nie zastąpi drugiego człowieka. Kolejny przykład wpływu uzależnienia na zachowania międzyludzkie przedstawiła Anna Jendras - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie. Rozmówczyni przybliżyła problematykę uzależnienia w oparciu o procedurę ,,Niebieska Karta”. Omówiła, jak nadużywanie alkoholu wpływa na relacje rodzinne, podkreśliła podporządkowanie się nałogowi, a co za tym idzie zaniedbanie swoich potrzeb i osób najbliższych. Podsumowaniem spotkania była rozmowa z jednym z mieszkańców Zambrowa, który podzielił się swoimi doświadczeniami w walce z nałogiem. Andrzeja, zapowiedziała Pani Barbara Reinke - z zambrowskiego Ośrodka Wspierania Rodziny Caritas, w którym nieodpłatnie prowadzone są zajęcia z osobami borykającymi się z uzależnieniem oraz dla osób współuzależnionych. Prelegent opowiedział, jak pierwszy raz w swoim bardzo młodym wieku sięgnął po środki psychoaktywne i o pierwszej nieudolnej próbie wyjścia z nałogu. Dziś, może powiedzieć, że wygrał i od pięciu lat jest czysty i trzeźwy. Zambrowianin ostrzegał słuchaczy przed nadużywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych i podkreślił, że ,,uzależnienie” to choroba na całe życie.

Spotkanie z młodzieżą było doskonałą okazją do zachęcenia młodych ludzi aby wstąpili w szeregi Policji. Mundurowi promowali zawód policjanta ,,Zostań jednym z Nas. Wstąp do Policji”.

Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak samorządom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów społecznych.