Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza na debatę społeczną - 2019 - KPP Zambrów

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza na debatę społeczną

Data publikacji 07.06.2019

Debata społeczna organizowana jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. ,,Mam wybór … wybieram rozsądek”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w Bursie Szkolnej w Zambrowie przy ul. Obwodowej 2. Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dyskusji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu zambrowskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza mieszkańców powiatu zambrowskiego na debatę społeczną organizowaną w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. ,,,Mam wybór … wybieram rozsądek”, która poświęcona jest problematyce uzależnień. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w sali projekcyjnej bursy Szkolnej w Zambrowie przy ul. Obwodowej 2. Debata pozwoli na wymianę informacji między Policją, władzami samorządowymi i mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane metody ich eliminowania.

Słuchacze zostaną zapoznani z działaniami w ramach kampanii MSW i A o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

PRZYJDŹ - ZAPYTAJ - WYRAŹ SWOJE ZDANIE