,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - 2019 - KPP Zambrów

,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

Data publikacji 10.04.2019

W ramach kampanii edukacyjno - profilaktycznej pt. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, zambrowscy policjanci cyklicznie spotykają się z dziećmi, młodzieżą i kadrą pedagogiczną na terenie całego powiatu.

Funkcjonariusze i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie prowadzą cykliczne spotkania w szkołach licealnych i podstawowych na terenie całego powiatu zambrowskiego. W ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej pt. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, prelegenci uświadamiają swoich słuchaczy jakie konsekwencje prawne wynikają z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Działania mają na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy. Mundurowi uświadamiają młodych ludzi aby w przypadku podejrzenia, że mają do czynienia z osobą, która może być pod wpływem środków psychotropowych natychmiast powiadamiali służby ratunkowe. W trakcie prelekcji prezentowany jest spot kampanii i przedstawiane są przedsięwzięcia merytoryczne.