„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w powiecie zambrowskim - 2019 - KPP Zambrów

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w powiecie zambrowskim

Data publikacji 04.04.2019

W związku z sezonem wiosennym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z KPP w Zambrowie prowadzą wzmożone działania skierowane na zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Przypominamy, że ,,pieszy” jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwo na drodze. Lekceważenie przepisów, pośpiech i brak rozwagi, może doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku drogowego. Dziś funkcjonariusze zambrowskiej komendy włączyli się w akcję edukacujno - informacyjną w związku z obchodami ,,Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu”

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie prowadzą wzmożone działania ,,Piesi” - „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Skierowane są one do osób pieszych i rowerzystów, którzy tak samo jak kierowcy pojazdów samochodowych są uczestnikami ruchu drogowego. Policjanci przypominają pieszym o obowiązku korzystania w obszarze zabudowanym z oznakowanych przejść, a poza obszarem zabudowanym o obowiązku poruszania się lewa stroną drogi i używania elementów odblaskowych. Podczas dzisiejszych działań zambrowscy policjanci włączyli się w akcję edukacyjno - informacyjną w związku z obchodami ,,Światowego Dnia na Temat Autyzmu”. Mundurowi rozdysponowali ,,odblaski”, które z pewnością poprawią bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zambrowskiego.

Dbając o własne bezpieczeństwo powinniśmy pamiętać o tym, że:

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Pieszych na chodnikach obowiązuje ruch prawostronny.

4. Pieszy powinien przekraczać drogę jedynie w miejscach do tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest zobowiązany skorzystać z niego. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany do zachowania ostrożności.

5. Jeżeli przejście dla pieszych wyposażone jest w sygnalizację świetlną, to po otrzymaniu sygnału zielonego piesi równym krokiem przechodzą przez jezdnię, gdy światło zielone pulsuje, oznacza to, że zaraz pojawi się światło czerwone i należy szybko opuścić przejście. Gdy świeci się sygnał czerwony, nie wolno wchodzić na przejście.

6. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

7. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

9. Nie wolno przebiegać przez jezdnię ani zwalniać kroku lub zatrzymywać się podczas przechodzenia przez jezdnię.

10. Pieszemu nie wolno spacerować po torowiskach.

11. Pieszemu nie wolno pokonywać barierek oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów.

 

  • Policjant przekazuje przekazuje elementy odblaskowe (niebieski znaczek w kształcie radiowozu z napisem ,,POLICJA") w rejonie przejścia dla pieszych
  • Funkcjonariusze Wydziały Ruchu Drogowego bezpiecznie przeprowadzają przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zambrowie przez jezdnię, przekazując im elementy odblaskowe. Dzieci trzymają w rączkach niebieskie baloniki symbolizujące ,,Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu"
  • Na tle radiowozu policyjnego mundurowy przekazuje ,,odblaski" przechodzącym uczennicom.