,,Mam wybór … wybieram rozsądek” w SP Nr 4 w Zambrowie - 2019 - KPP Zambrów

,,Mam wybór … wybieram rozsądek” w SP Nr 4 w Zambrowie

Data publikacji 30.03.2019

Policjanci z Zambrowa wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej uczestniczyli w debacie szkolnej. Działania przeprowadzono w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór … wybieram rozsądek”, pod hasłem ,,Nie – uzależnieniom”. Celem zajęć było przybliżenie zdrowotnych, prawnych i społecznych skutków uzależnień.

W miniony piątek Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, wspólnie z organizatorem oraz przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zambrowie, spotkali się z reprezentantami klas V – VII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, w ramach debaty szkolnej pod hasłem ,,Nie – uzależnieniom”. Prelegenci realizowali działania w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Omówiono kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wyjaśniono czym są dopalacze i skutki ich zażywania. Dużą uwagę skupiono również na problematyce uzależnień od alkoholu, papierosów i e-papierosów, a także od nośników elektronicznych. Uczniowie przygotowali i przedstawili krótkie skecze i scenki dotyczące asertywnych postaw i mówienia ,,nie” uzależnieniom. Jednocześnie zachęcali do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Pedagodzy szkolni przeprowadzili test wiedzy, podczas którego młodzież wykazała się dużą wiedzą. Na koniec spotkania uczestnicy debaty otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.


 


 

  • Dyplom dla klasy 5 C za udział w debacie ,,Nie - uzależnieniom", z znakiem ,,STOP" ( białym napisem na czerwonym tle), na nim żółty napis ,,uzależnieniom"
  • Zdjęcie slajdu z napisem: Debata ,,Nie - uzależnieniom". Z lewej strony tematyczny rysunek but depczący butelkę i strzykawki, a po prawej stronie dłonie opętane łańcuchem z kłódką, a w nich telefon komórkowy.
  • W tle slajd tematyczny. Uczestnicy spotkania siedzą i słuchają wypowiedzi przedstawiciela szkoły.