Podsumowanie roku pracy zambrowskich policjantów - 2019 - KPP Zambrów

Podsumowanie roku pracy zambrowskich policjantów

Data publikacji 16.01.2019

Zambrowscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. W odprawie rocznej udział wzięło kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w 2018 roku oraz wyniki osiągnięte przez zambrowskich funkcjonariuszy. Określono też cele i kierunki działań policjantów na rok bieżący. Powyższe spotkanie było doskonałą okazją do uroczystego przekazania 2 nowych pojazdów służbowych

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie, odbyła się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy zambrowskiej Policji za rok 2018. W spotkaniu uczestniczyli: Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu zambrowskiego, miasta Zambrów, Prokuratury Rejonowej w Zambrowie, a także komendanci innych służb mundurowych powiatu zambrowskiego.

Podczas narady rocznej oceniona został efektywność działań zambrowskiej Policji w 2018 roku. Podsumowania działań poszczególnych pionów: prewencji, kryminalnego, ruchu drogowego i logistyki dokonali; Komendant Powiatowa Policji mł. insp. Anna Bajeńska, która również przywitała zgromadzonych gości oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkom. Mariusz Głębocki. Komendanci podziękowali policjantom za ciężką i dobrze pełnioną służbę, która bezpośrednio przełożyła się na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zambrowskiego. W odprawie głos zabrali również przybyli goście, którzy również podziękowali za dobrą pracę Policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Dalsza cześć spotkania odbyła się na placu Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, gdzie uroczyście zostały  przekazane 2 nowe, oznakowane pojazdy służbowe. Hyundai i30 - zostały zakupione ze środków budżetowych Policji przy wsparciu samorządów lokalnych.