Działania ,,Bezpieczne ferie" w powieciwe zambrowskim rozpoczęte - 2019 - KPP Zambrów

Działania ,,Bezpieczne ferie" w powieciwe zambrowskim rozpoczęte

Data publikacji 09.01.2019

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych podczas ferii zimowych zambrowscy policjanci prowadzą cykliczne spotkania.

Zambrowscy policjanci wspólnie z Grupę Ratowniczą ,,Nadzieja" rozpoczęli działania „Bezpieczne ferie”. Funkcjonariusze od kilku dni spotykają się z uczniami w szkołach położonych na terenie powiatu. Tym razem mundurowi wspólnie z ratownikami odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej Nr 4 Zambrowie. Prelegenci rozmawiali z dziećmi o ich bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw oraz radzili, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabaw na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Utrwalono też znajomość wśród dzieci numerów telefonów do służb ratowniczych oraz zasady związane z ich zawiadamianiem. Funkcjonariusze przypomnieli słuchaczom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczególności, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych przez pieszych. Szczególną uwagę słuchaczy zwrócono również na to, że okres zimowy jest bardzo trudny dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Funkcjonariusze apelowali, że w razie zauważenia takiej osoby należy natychmiast wezwać pomoc. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane przez policjantów.

Na koniec spotkania  słuchaczom przekazano  materiały edukacyjne.