Zambrowscy policjanci wyróżnieni - 2015 - KPP Zambrów

Zambrowscy policjanci wyróżnieni

Data publikacji 29.12.2015

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Podlaski spotkali się z mundurowymi aby podziękować za ich zaangażowanie, postawę w służbie i osiągnięte wyniki. Wśród wyróżnionych było dwóch funkcjonariuszy z Zambrowa.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan inspektor Zbigniew Maj oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Leszek Suski pogratulowali 27 bohaterskim funkcjonariuszom, którzy w mijającym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie i ponadprzeciętnym zaangażowaniem dla dobra obywateli i ojczyzny. Wśród wyróżnionych było dwóch  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Zarówno Wiceminister jak i Komendanci Główni Policji i Straży Pożarnej w swoich wystąpieniach nawiązali do głównych zadań, jakie stoją przed tymi formacjami w najbliższym czasie. Pan Minister Jarosław Zieliński podkreślił służebną rolę funkcjonariuszy wobec obywateli i państwa, wskazując, że ważni są ci, którym mamy służyć. Zaakcentował również, że mundur ma kojarzyć się społeczeństwu przede wszystkim z niesieniem pomocy, której ludzie potrzebują i oczekują. Zapowiedział ponadto budowę motywacyjnego systemu wynagrodzeń, jak również tworzenie krajowej mapy zagrożeń.

Z kolei szef polskich policjantów podkreślił szczególnie ważną rolę, jaką w relacjach z obywatelem pełni dzielnicowy. Jako policjant pierwszego kontaktu stanowi on punkt styczny społeczeństwa z Policją. Pan Komendant wskazał na istotną rolę debaty społecznej, która ma pokazać na jakich płaszczyznach społeczeństwo widzi konkretne zagrożenia. Zapowiedział również poszerzenie struktury pionu ruchu drogowego.

Wyróżnienionych policjantów zambrowskiej policji reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie oraz radna miasta Zambrów, która nominowała dwóch funkcjonariuszy do nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w szczególności za wykazane męstwo, dokonanie czynów świadczących o ponadprzeciętnej odwadze, skuteczności i inicjatywie w realizacji zadań. ( http://www.zambrow.policja.gov.pl/p15/aktualnosci/32408,Policjanci-uratowali-64-letnia-kobiete-z-zadymionego-mieszkania.html )