Aktualności

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów pod okiem policjantów

Data publikacji 05.10.2021

Wczoraj, zambrowscy policjanci szczególnie przyglądali się temu jak wygląda bezpieczeństwo osób pieszych. Mundurowi objęli większym niż zwykle nadzorem te odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Wczoraj, zambrowscy policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Mundurowi przyglądali się jak kierowcy reagują na osoby zbliżające się do przejść i jak na samych przejściach zachowują się piesi. To właśnie ci użytkownicy dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni, najbardziej narażeni są na skutki zdarzeń drogowych. Większym niż zwykle nadzorem mundurowi objęli odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Policjanci sprawdzali także czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Reagowali na zachowania, które wpływają na ich bezpieczeństwo, a w szczególności: przekraczanie jezdni przez pieszych w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle.

W działaniach wzięło udział 9 policjantów. Mundurowi ujawnili łącznie 38 wykroczeń, gdzie aż 29 z winy kierujących pojazdami, 4 popełnionych przez rowerzystów. Policjanci odnotowali 2 przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz 5 wykroczenia popełnione przez pieszych.

Apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Podobne akcje będą prowadzone w przyszłości.

  • Policjanci podczas kontroli w rejonie przejścia dla pieszych, stoją przy radiowozie.
  • Policjanci podczas kontroli w rejonie przejścia dla pieszych, stoją przy radiowozie.
  • Policjanci podczas kontroli kierowcy roweru.
  • Policjanci podczas kontroli kierowcy roweru.
  • Policjanct podczas kontroli kierowcy roweru.
  • Policjant podczas legitymowania pieszego, stojąc przy radiowozie.
  • Policjanci w rejonie przejścia dla pieszych rozdają odblaski.
  • Policjant w rejonie przejścia dla pieszych rozdaje odblaski.
  • Radiowóz policyjny stojący przed przejściem dla pieszych w centrum miasta.
Powrót na górę strony