Ogłoszenia, informacje

Oferta pracy na stanowisko konserwatora Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie poszukuje kandydatów na stanowisko konserwatora Zespołu Administracyjno - Gospodarczego

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie poszukuje kandydatów na stanowisko konserwatora Zespołu Administracyjno - Gospodarczego. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych.

Celem stanowiska jest głównie prowadzenie nadzoru i dokonywanie konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych  w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie oraz dokonywanie drobnych napraw oraz innych prac porządkowych na potrzeby KPP w Zambrowie.

Uprawnienia/umiejętności: uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 KV, znajomość obsługi komputera.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: do 18 lipca 2018r. pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

18 – 300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 4a