,,Ludzie to nie towar!” - to temat spotkań zambrowskiej policji z młodzieżą. - 2019 - KPP Zambrów

,,Ludzie to nie towar!” - to temat spotkań zambrowskiej policji z młodzieżą.

Data publikacji 18.10.2019

Funkcjonariusze i pracownicy zambrowskiej policji w związku z przypadającym na dzień 18 października Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół Nr I ,,Grotta”.

18 października to Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Nr I ,,Grotta” w Zambrowie. Prelekcje były przeprowadzone pod hasłem - ,,Ludzie to nie towar”. Rozmowy z uczniami miały na celu przede wszystkim uświadomienie młodzieży jak ważne jest odpowiedzialne planowanie wyjazdu za granicę w celu podjęcia np. „dorywczej” pracy zarobkowej. Uczniowie usłyszeli też o miejscach i instytucjach udzielających pomocy ofiarom przestępstw za granicą. Spotkanie miało na celu wyjaśnić na czym polega handel ludźmi szczególnie zwracając uwagę na tzw. „sex-biznes”, „obozy pracy”, „handel organami” oraz nielegalne zatrudnienie . Funkcjonariusze chcieli uświadomić młodzieży zagrożenia płynące z tak zwanych ,,ryzykownych” zachowań, zażywania środków psychoaktywnych oraz rodzaj i ilość niebezpieczeństw w trakcie szukania pracy za granicą. Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy ponieważ po maturze młodzież często wyjeżdża za granicę aby zarobić na studia. Za pomocą testu wiedzy prelegenci zweryfikowali zrozumienie powyższej problematyki. Osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów otrzymały upominki.

Spotkanie z młodzieżą klas maturalnych było doskonała okazją do zachęcenia młodych ludzi aby wstąpili w szeregi Policji. Mundurowi przybliżyli młodym ludziom na czym polega służba policjanta co wywołało duże zainteresowanie wśród słuchaczy.