Odpowiedzialność prawna z zambrowską Policją - 2019 - KPP Zambrów

Odpowiedzialność prawna z zambrowską Policją

Zambrowscy policjanci i pracownicy w ramach realizowanych działań profilaktyczno - informacyjnych spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie - w ramach realizowanych działań prewencyjnych, prowadzą cykl spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, na temat szeroko rozumianej odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W trakcie prelekcji omawiane są najczęściej występujące zagrożenia, tj. szkodliwe treści, naruszenie prywatności, przestępstwa internetowe oraz uzależnienie od mass-mediów, gier i urządzeń elektronicznych. Młodym słuchaczom wyjaśniono na czym polega szacunek jako wartość, bez którego nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Mundurowi poinformowali, również o tym, że swoboda wymiany informacji, łatwość dostępu, pozorna anonimowość w sieci - ma swoją cenę. Przypomniano uczniom, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Funkcjonariusze rozmawiali ze słuchaczami o prawach i obowiązkach ucznia oraz rodzica. Omówiono na czym polega odpowiedzialność prawna nieletnich i wyjaśniono terminy; ,,nieletni”, ,,małoletni”, czyn karalny, zabroniony oraz czym jest demoralizacja. Na koniec spotkania przypomniano, że ofiary, a także świadkowie przemocy rówieśniczej czy cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą, bądź inną osobą dorosłą.

Pamiętajmy! Razem łatwiej rozwiązać problem.