Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza na debatę społeczną - 2018 - KPP Zambrów

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza na debatę społeczną

Data publikacji 22.06.2018

,,Razem dbamy o bezpieczeństwo” to temat debaty społecznej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, przy ul. Wyszyńskiego 2a. Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dyskusji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie oraz zapobieganiu przemocy w rodzinie w ramach procedury ,,Niebieskiej Karty”

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie zaprasza mieszkańców powiatu zambrowskiego na debatę społeczną pn. ,,Razem dbamy o bezpieczeństwo” poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu zambrowskiemu oraz zapobieganiu przemocy w rodzinie, w ramach procedury ,,Niebieskiej Karty” i realizacji programu ,,poMOC, a nie przeMOC”. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Debata pozwoli na wymianę informacji między Policją, władzami samorządowymi, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Słuchacze zostaną zapoznani z procedurą ,,Niebieskiej Karty”, czym jest przemoc i kiedy do niej może dochodzić. Omówiony zostanie także program ,,poMOC, a nie przeMOC” skierowany do osób starszych, schorowanych i nieporadnych życiowo. Tego typu spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

PRZYJDŹ - ZAPYTAJ - WYRAŹ SWOJE ZDANIE