Interaktywne narzędzie - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - 2016 - KPP Zambrów

Interaktywne narzędzie - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 29.12.2016

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie kontynuują spotkania z mieszkańcami miasta i poszczególnych gmin. Mundurowi upowszechniając wśród lokalnej społeczności zagadnienia związane z bezpieczeństwem po raz kolejny promowali nowoczesne, interaktywne narzędzie w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tym razem do korzystania z tej formy współpracy na rzecz bezpieczeństwa policjanci zachęcali proboszczów parafii.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie po raz kolejny spotkali się z mieszkańcami Zambrowa oraz gmin: Szumowo, Rutki Kossaki oraz Kołaki Kościelne. Mundurowi zgromadzonym osobom zaprezentowali i przekazali informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zachęcając tym samym do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. Współpraca zambrowskich policjantów ze społeczeństwem oraz zaangażowanie środowiska duchownego poszczególnych parafii przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie działania zambrowskiej jednostki Policji. Korzystając z okazji, do uczestników spotkań zwracono sie z prośbą o informowanie odpowiednich służb o osobach bezdomnych, samotnie zamieszkujących w ramach działań ,,Nie bądźmy obojętni".