,,Piesi” - Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - 2016 - KPP Zambrów

,,Piesi” - Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Data publikacji 21.12.2016

Mundurowi przypominają i apelują do osób pieszych o rozwagę na drogach, używanie elementów odblaskowych zwłaszcza podczas poruszania się poboczami i podczas przechodzenia przez jezdnię.

Trwają działania mundurowych Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie dotyczące niechronionych uczestników ruchu pod nazwą „Pieszy”. Policjanci zwracają szczególną uwagę na pieszych popełniających wykroczenia drogowe, jak również w zakresie prawidłowego korzystania z dróg i poboczy, przechodzenia w miejscach właściwych, chodzenia prawidłową stroną jezdni, stosowania elementów odblaskowych, zwłaszcza na trasach – poza terenem zabudowanym w porze wieczorowo – nocnej. Mundurowi promują i przekazują pieszym elementy odblaskowe.    

,,Odblaski bierz w ciemnio”!