Środki odurzające ,,Narkotyki"- ,,Dopalacze" - 2016 - KPP Zambrów

Środki odurzające ,,Narkotyki"- ,,Dopalacze"

Data publikacji 20.12.2016

Policjanci zambrowskiej Komendy w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych przeprowadzili cykl spotkań w Gimnazjum Gminnym w Zambrowie odnośnie zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających: ,,Narkotyki" - ,,Dopalacze"

Wczoraj i dzisiaj zambrowscy policjanci i pracownicy cywilni przeprowadzili spotkania profilaktyczno – edukacyjne z uczniami Gimnazjum Gminnego w Zambrowie na temat szkodliwości, skutków i konsekwencji wynikających z zażywania środków odurzających, tj. narkotyków i „Dopalaczy". Celem spotkania było przedstawienie zjawiska, skali oraz niebezpieczeństw płynących z zażywania w/w środków.

Kadrze pedagogicznej przedstawiono również tryb postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.