Noś odblaski - bądź bezpieczny - 2015 - KPP Zambrów

Noś odblaski - bądź bezpieczny

Data publikacji 22.12.2015

Zambrowscy policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Kiedy zaczyna brakować wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do poważnych i niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale i życie.

Pamiętajmy!

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego tak samo jak kierowca, musi być skoncentrowany i dla własnego bezpieczeństwa stosować zasadę ograniczonego zaufania, tzn. zdawać sobie sprawę, że prowadzący auto może go nie zauważyć lub nie ustąpić mu pierwszeństwa. Natomiast kierowcy muszą mieć świadomość, że pieszy w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia. Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze jednak zależy od nich samych. Często do wypadków, w których biorą udział piesi dochodzi na przejściach lub poboczach. Bardzo niebezpieczne jest także przebieganie przez jezdnię. Wielokrotnie osoby te na skutek zdarzenia doznają ciężkich obrażeń, a w niektórych przypadkach nawet giną na miejscu. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierowców, brak prawidłowych zachowań wobec obu grup – to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych.

Ponadto 31 sierpnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca osób pieszych. We wprowadzonej zmianie ustawodawca nakłada obowiązek noszenia odblasków (w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego) na wszystkich pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym chyba, że idą po chodniku. Warto pamiętać, że pieszy, który porusza się po nieoświetlonej drodze bez odblasków jest praktycznie niewidoczny dla kierowcy. Kierujący w takiej sytuacji jest w stanie zauważyć osobę pieszą dopiero z odległości około 40 metrów, a to powoduje, że ma bardzo mało czasu na właściwą reakcję. Natomiast, jeśli pieszy ma na sobie elementy odblaskowe, kierowca widzi go z odległości nawet 150 metrów. Ten dodatkowy odcinek drogi pozwala kierującemu na bezpieczne ominięcie pieszego i uniknięcie potrącenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci apelują do pieszych o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

• żeby widzieć nadjeżdżający z przeciwka pojazd poza terenem zabudowanym chodzimy tylko lewą stroną drogi;

• przez jezdnię przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem zachowujemy szczególną ostrożność, nigdy też nie wbiegamy gwałtownie na jezdnię;

• należy zaopatrzyć się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy widoczność jest gorsza, a ciemne kolory odzieży powodują, że kierowca widzi pieszego dopiero w ostatnim momencie.

Nie tylko piesi powinni przestrzegać drogowych norm. To samo dotyczy kierowców, którzy w tym trudnym jesienno - zimowym okresie powinni również zachować maksimum ostrożności:

• zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych, w momencie kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia;

• nie wyprzedzać i nie omijać innych pojazdów na przejściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia;

• nie zjeżdżać nagle na pobocze, szczególnie w porze wieczornej;

• jeździć z dozwoloną i dostosowaną do warunków drogowych prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zareagować.