Obowiązkowe odblaski dla pieszych - 2014 - KPP Zambrów

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Data publikacji 28.11.2014

Od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał pozmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony wsposób widoczny dla kierujących.

Za brak elementu odblaskowego będzie groziłmandat – od 20 do 500 zł. Zambrowscy policjanci przypominają o zmianachprzepisów.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowymnakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie odwieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł sięporuszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych,jeżeli będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lubna chodniku. Nowy przepis nie będzie miał zastosowania w strefie zamieszkania –tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane doubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaskizaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatkipiersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dlainnych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strójjest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów.Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widocznanawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają  kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąćpieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowympodkreślano, że koszty elementów odblaskowych są znikome, natomiast kosztyleczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższei trudne do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetupaństwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.