Kolejny poszukiwany przez policję mieszkaniec Zambrowa został zatrzymany poza granicami kraju i sprowadzony do Polski.

Data publikacji 24.11.2014

W wyniku ustaleń dokonanych  przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przekazanych do Sądu, który wydał Europejski Nakaz Aresztowania ( tzw. ENA ), na terenie Wielkiej Brytanii zatrzymano poszukiwanego od 2011 roku przez organa ścigania mieszkańca Zambrowa. Po sprowadzeniu do Polski poszukiwany został już osadzony w polskim więzieniu gdzie będzie odbywał karę wieloletniego pozbawienia wolności za popełnione w warunkach recydywy przestępstwa kradzieży mienia, kradzieży rozbójniczej i oszustwa.